اهمیت برپایی نمایشگاه های تخصصی

مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بر تاثیر این نمایشگاه بر عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد
مطالعه...

نقش فناوری اطلاعات در دوره بعدی نمایشگاه های صنعت ساختمان کیش و تهران

دکتر کریمی مدیر امور نمایشگاهی اتاق تعاون بر تاثیر متفاوت فناوری اطلاعات در هفدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان تهران بر روی ارتباط سازنده مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان حضوری و غیر حضوری اشاره کرد
مطالعه...