نقش فناوری اطلاعات در دوره بعدی نمایشگاه های صنعت ساختمان کیش و تهران

دکتر کریمی مدیر امور نمایشگاهی اتاق تعاون بر تاثیر متفاوت فناوری اطلاعات در هفدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان تهران بر روی ارتباط سازنده مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان حضوری و غیر حضوری اشاره کرد
مطالعه...