همه شرکت کنندگان
فیال بتون سازه
موقعیت

سالن
سالن ۱۰ و ۱۱

غرفه
157

نشانی

استان/شهر
آذربایجان شرقی/تبریز

آدرس
جاده سنتو،کوی صنعتی فیال بتون،شرکت فیال بتون سازه

اطلاعات تماس

تلفن
041-32898812

تلفن
041-

فکس
-32888811

فکس
-

وبسایت

پست الکترونیکی

 
نشانی

استان/شهر
/

اطلاعات تماس

تلفن
-

تلفن
-

فکس
-

فکس
-
 
عبدالصمد جباری حق
مدیر عامل