همه شرکت کنندگان
کیمیا نوین
موقعیت

سالن
فضای باز 37-35

غرفه
op3505

نشانی

استان/شهر
/

آدرس
خ انقلاب روبروی دانشگاه تهران مجتمع فروزنده واحد 202

اطلاعات تماس

تلفن
-66409067

تلفن
-

فکس
-44172181

فکس
-

وبسایت

پست الکترونیکی

 
نشانی

استان/شهر
/

اطلاعات تماس

تلفن
-

تلفن
-

فکس
-

فکس
-
 
علی شوشتری
مدیر عامل