همه شرکت کنندگان
فرجام صنعت ابتکار
موقعیت

سالن
سالن ۸ و ۹

غرفه
191

نشانی

استان/شهر
/

آدرس
سهروردی شمالی -خیابان شهید خلیل حسینی (سورنا) کوچه مریم پلاک 14 واحد 6

اطلاعات تماس

تلفن
-88502498

تلفن
-

فکس
-88736843

فکس
-

وبسایت

پست الکترونیکی

 
نشانی

استان/شهر
/

اطلاعات تماس

تلفن
-

تلفن
-

فکس
-

فکس
-
 

مدیر عامل