همه شرکت کنندگان
فهاب بتن
موقعیت

سالن
سالن ۱۴ و ۱۵

غرفه
137

نشانی

استان/شهر
تهران/تهران

آدرس
انتهای نواب خیابان آیت ا... سعیدی بعد از متروی آزادگان پ 131

اطلاعات تماس

تلفن
021-55880280

تلفن
021-

فکس
-55870280

فکس
-

وبسایت

پست الکترونیکی

 
نشانی

استان/شهر
/

اطلاعات تماس

تلفن
-

تلفن
-

فکس
-

فکس
-
 
حسین فروتن مهر
مدیر عامل