همه شرکت کنندگان
فایو
موقعیت

سالن
سالن ۵

غرفه
157

نشانی

استان/شهر
تهران/تهران

آدرس
خیابان میردامادی- پلاک 61

اطلاعات تماس

تلفن
021-66737315

تلفن
021-

فکس
-66763209

فکس
-

وبسایت

پست الکترونیکی

 
نشانی

استان/شهر
/

اطلاعات تماس

تلفن
-

تلفن
-

فکس
-

فکس
-
 
نادر جمالی اقباش
مدیر عامل