همه شرکت کنندگان
فناوران انرژی سبز سپهر
موقعیت

سالن
سالن ۵

غرفه
156

نشانی

استان/شهر
تهران/تهران

آدرس
خیابان ولیعصر خیابان کرانه پلاک 20 واحد4

اطلاعات تماس

تلفن
021-26421345

تلفن
021-

فکس
021-26216539

فکس
021-

وبسایت

پست الکترونیکی


 
نشانی

استان/شهر
/

اطلاعات تماس

تلفن
-

تلفن
-

فکس
-

فکس
-
 
سیدمحمدحسین ضیایی
مدیر عامل