از تمامی مشارکت کنندگان دعوت می شود تا به منظور اطلاع سریع از اخبار و اطلاعیه ها عضو کانال تلگرامی مشارکت کنندگان شوند