هفته نامه پیام ساختمان، پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان کشور با بیش از 13 سال سابقه انتشار افتخار آن را دارد برای هفتمین سال پیاپی ناشر ویژه نامه های روزانه هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران باشد. شایان ذکر است همانند سال های گذشته غرفه های پیام ساختمان در ورودی های نمایشگاه میزبان بادیدکنندگان عزیز خواهد بود.

از سویی ستاد خبری هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران پذیرایی مقامات و مسئولین از نهادها، وزارتخانه ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انجمن های انبوه سازان و سازمان های نظام مهندسی سراسر کشور، شهرداری های، شورای شهر می باشد. 
برای حضور در ویژه نامه های روزانه دعوت می شود با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

021-88100010
آدرس وبسایت پیام ساختمان
http://www.payampress.com