به اطلاع کلیه متقاضیان هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران می رساند، جانمایی غرف طبق گروه های کالایی متناسب با سالن ها از تاریخ 1396/04/23از طریق سایت http://www.iranconfair.ir و با ورود به پنل کاربری مشارکت کنندگان (برای ورود به پنل کلیک کنید) یا از طریق اپلیکیشن مشارکت کنندگان (برای دانلود کلیک کنید) امکان پذیر خواهد بود.

در صورتی که اکنون به اطلاعات مورد نیاز جهت ورود به پنل کاربری دسترسی ندارید، به منظور تسریع در آگاهی از وضعیت جانمایی خود می توانید با دانلود فایل اکسل جانمایی ها که بر اساس شناسه ثبت نام شرکت تنظیم شده است از آخرین وضعیت خود آگاه شوید. (برای دانلود کلیک کنید.)

بدیهی است با توجه به انبوه درخواست ها و محدود بودن فضای نمایشگاهی، متراژ درخواستی مشارکت کنندگان تعدیل شده است.

نحوه مشاهده جانمایی و پیش فاکتور