کارت پارکینگ و کارت شناسایی غرفه داران

مشارکت کنندگان عزیز می­توانند به منظور دریافت کارت پارکینگ و شناسایی خود با در دست داشتن مدارک زیر از روز چهارشنبه مورخ 1396/05/18 لغایت جمعه مورخ 1396/05/20 به ستاد حراست به آدرس نمایشگاه بین المللی تهران، جنب سالن 27، ستاد حراست ط همکف (طبقه زیرین ستاد برگزاری- امور نمایشگاهی اتاق تعاون) از ساعت 9:00 لغایت 16 بعد از ظهر مراجعه نمایند.

توجه: توزیع کارت پارکینگ و کارت شناسایی بر اساس متراژ غرفه و طبق جدول زیر صورت خواهد پذیرفت.

 

مدراک مورد نیاز

1- یک قطعه عکس 3 در 4 به ازاء هر نفر.

2- همراه داشتن مهر شرکت.

3- فرم تعهد نامه که به صورت پشت و رو پرینت شده و ممهور به مهر شرکت و امضای مدیر عامل است.

 

حضور بانوان گرامی در غرف با رعایت شئونات اسلامی و پوشش مقنعه امکان پذیر است.