با سپاس از همه شما مشارکت کنندگان محترم هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران که با همکاری و صبوری خود ما را یاری فرموده اید، امید است در نمایشگاه آتی موفقیت های بیشتری به دست آورید. به اطلاع می رساند تخیله سالن ها و فضای باز هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران، از روز چهارشنبه مورخ 25 مرداد ماه 1396 از ساعت 10:00 صبح خواهد بود.

کلیه کالاها و تجهیزات نمایشگاهی می بایست حداکثر تا ساعت 24 چهارشنبه مورخ 25 مرداد ماه 1396 از سالن و محوطه نمایشگاه خارج شوند.

تقاضا می شود به هنگام گشایش درب سالن­ها در زمان های یاد شده رأس ساعت مقرر نماینده تام الاختیار شرکت، در محل غرفه حضور داشته باشد، زیرا پس از گشایش درب سالن­ها مسئولیت حفاظت کالاها و تجهیزات نمایشگاهی به عهده مسئولین غرفه مربوط می باشد.

برگه خروج کالا توسط مدیران هر سالن یا فضا در اختیار مشارکت کنندگان زیرمجموعه و در محل غرفه ایشان قرار خواهد گرفت، لذا خواهشمند است از مراجعه به ستاد برگزاری خودداری فرمایید.

خروج کالا و تجهیزات نمایشگاهی منوط به تسویه حساب کامل با ستاد برگزاری نمایشگاه می­باشد. چنانچه تا کنون تسویه حساب خود را به انجام نرسانده اید(به خصوص شرکت هایی که به موجب قانون ارزی ریالی، بخشی یا تمام غرفه آنان ارزی تشخیص داده شده است.)، جهت پرداخت بدهی و تسویه حساب به ستاد برگزاری نمایشگاه واقع در ط دوم ستاد حراست (جنب سالن 27)، ط دوم، امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران مراجعه فرمایید.

فضای غرفه های خودساز باید پس از تخریب و جمع آوری تا ساعت فوق از سالن و محوطه نمایشگاه خارج شوند.

چنانچه قصد فروش بقایای غرفه ی خودساز خود را به افراد ثالث دارید، شخصا ناظر بر تخلیه آن باشید و وثیقه لازم را اخذ نمائید، زیرا افراد ثالث قطعات مورد نیازشان را برده، ضایعات مازاد را به جای گذارده و به علت تأخیر در تخیله شما را دچار ضرر و زیان می نمایند.

چنانچه پس از تاریخ فوق کالا و تجهیزات نمایشگاه غرفه های خود ساز در سالن باقی بماند ضایعات تلقی شده و برگزار کننده مجاز می باشد، آن را تخلیه و هزینه را از سپرده شرکت کسر نماید لذا پس از تخلیه و تخریب کامل غرفه خود، از مدیر سالن تأییدیه دریافت نمایید.