هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد. این نمایشگاه در تاریخ ۲۱ تا ۲۴ مردادماه ۱۳۹۶ برپا خواهد بود.
اطلاعات تکلمیلی در خصوص شرایط، زمان و نحوه ثبت نام به زودی در همین سایت اعلام خواهد شد.