ثبت نام اینترنتی هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

 

 

ثبت نام اینترنتی هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران از روز دوشنبه اول خرداد ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۰ صبح آغاز خواهد شد. مهلت ثبت نام اینترنتی به مدت یک هفته تا پایان وقت اداری روز دوشنبه هشتم خرداد ماه ۱۳۹۶ خواهد بود

نحوه ثبت نام اینترنتی، روند ثبت نام، هزینه ها، زمان ارسال مدارک، قوانین و مقررات و سایر موارد از طریق همین سایت به اطلاع خواهد رسید. لذا خواهشمند است از اشغال کردن تلفن های ستاد خودداری نموده و منتظر اطلاعیه های بعدی در همین سایت باشید.