امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران

آدرس: استان تهران، تهران، بزرگراه چمران، نرسیده به پارک وی، نمایشگاه بین المللی تهران، جنب سالن 27، ط دوم، امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران. - کدپستی: 1999613954

شماره های تماس:

22662845-22662846-22662485-22662846-22662487

فکس

22662847

ایمیل:

Info@iranconfair.ir بخش داخلی

int@iranconfair.ir بخش خارجی

آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان فردوسی، خ سپهبد قرنی، بعد از تقاطع طالقانی، پ 83، اتاق تعاون ایران