تیزر شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران مردادماه ۱۳۹۵