1. دوره آشنایی با کارت بازرگانی
  2. سمینار بررسی الگوهای راهبردی حمایت از تولید
  3. درج تبلیغات در کتاب نمایشگاه
  4. پانزدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش- 1398
کانال رسمی اطلاع رسانی

کانال رسمی اطلاع رسانی

اخبار و اطلاعیه ها

تعرفه تبلیغات

تعرفه تبلیغات

سامانه نمایشگاهی

محل تبلیغات

محل تبلیغات

محل تبلیغات

محل تبلیغات

نمایشگاه های مرتبط در حال برگزاری در سطح دنیا
نمایشگاه های مرتبط در حال برگزاری در سطح کشور